Minnesanteckningar

Föräldrasamverkan 17/9 -18, minnesanteckningar

Rektor Sofia berättade att vi kommer att prata om Varbergs kommuns utvecklingsplan nästa tillfälle.

 • Matematikutvecklingsprojekt på Buaskolan

Varbergs kommun satsar på att utveckla matematikundervisningen tillsammans med NCM (= Nationell centrum för matematik) och SKL. Man vill genom detta projekt höja barns matematikkunskaper och öka likvärdigheten i undervisningen runt om i landet. Varbergs kommun är en av fem kommuner i Sverige som är testkommuner för ett nytt matteprojekt från NCM. Bua och Väröbackaskolan arbetar gemensamt med detta. Marie Nemhed Gustavsson lärare på Buaskolan är kommunens matteutvecklare. Marie kommer leda detta arbete genom att handleda matematikpedagogerna och träffa eleverna i åk 1-3 under deras mattelektioner.

 • Utvecklingsarbete som pågår på Buaskolan för alla pedagoger

Vi arbetar med att utveckla skolans lärmiljöer. Ett arbete som skall göra undervisningen mer tillgänglig för alla barn. Man arbetar med fysisk, pedagogiskt och sociala lärmiljöer. Ett 3 års projekt. I år är det fokus på fysisk lärmiljö.

 • Frågor från klasser

Fråga ställdes angående lokaler för nästa läsår.

Som rektor Sofia ser det är det tre klassrum för lite nästa läsår. Barn och utbildningsförvaltningen arbetar med dessa frågor.

Luften i Buaskolan har mätts utifrån arbetsmiljöperspektiv. Luften har varit bra hittills då den har mätts. Däremot är det för varmt ibland vilket leder till en upplevelse att luften är dålig. Luften kommer mätas ytterligare ett tillfälle för ett mer säkert resultat. En rapport kommer där efter skrivas.

Lokalstrategen var här i våras. Både lokalstartegen och Johan Berntsson grundskolechef ser att vi redan nu använder skolans ytor fullt ut.

Nya förskolan ska egentligen byggas till hösten 2020/21. Flera frågetecken runt detta kvarstår dock.

Politiker tar beslut kring pengar för ombygge. Därefter är det fastighets- och gatuförvaltningen som tar hand om själva bygget.

 • Fråga från en förälder i åk 4 angående kapprummen: Torkskåp är på gång. Vagnar att lägga extrakläder i finns att tillgå. Hyllor är pågång- kommer upp vid höstlovet.

 

 • Fråga ställdes om aktiviteter framöver på fritids. Valmöjligheter ska finnas samtidigt som det är viktigt att barnen får sin fria tid. En populär fritidsaktivitet på Valen är en variant av fritidsstjärnorna. Barnen kommer få hem en folder om fritidsaktiviteter framöver.

 

 • Det lyftes en fråga angående cykelstölder etc. Sofia ser över om vi kan bjuda in polisen för samtal med barnen kring detta.

 

 • Läxhjälpen för mellanstadiet är 14-15 på tisdagar i bildsalen. Eleverna träffas utanför lärarnas arbetsrum.

 

 • Till våren är tanken att vi ska bjuda in representanter från matsalen.Varbergs kommun har köpt in extra kött till matsedeln i höst i och med torkan.

Nytt föräldrarådsmöte blir mån 19/11.

Vid pennan, Anna Svahn

______________________________________________________________

Föräldrarådet, minnesanteckningar, 12 februari 2018

 Lasse Andersson             åk 1

Monica Dahlström         åk 5

Krister Svahn                  åk 2

Pernilla Eriksson           4A

Pernilla Lambertsson   åk 3

Matilda Eriksson            6B

Anna Brandt                    F- klass

Sofia Bergelin                  5A

Sofia Andersson             Rektor

Anna Svahn                      Lärare

Förra året gjorde köket enkäter till föräldrar och barn angående maten på Buaskolan. Förälder som har varit med och ätit på skolan tycker att maten smakar bra och var djupt imponerad av salladsbordet. Annan förälder uttryckte att det var bra med vegetarisk mat. Barn och personal upplever att maten generellt är godare nu än för något år sedan.

Fråga kom angående svinn. Det slängs mer när det är mat som barnen verkligen gillar. Det beror på att barnen tar mer från början i detta fall. 43.8% är ekologisk mat från limagården.

Schemat till matsalen är ändrat så att barnen har längre tid på sig att äta nu. Följ gärna limagårdens instagram ”hashtaglimakoket”.

Amelie uppmuntrar önskemål från klasserna. Det gäller även frågor och önskemål från föräldrar.

Vad gäller färs är det mycket hönsfärs pga upphandlingen. Konsistensen är inte helt lyckad vad gäller detta kött i tacos. Denna upphandling gäller den här terminen.

Köket kommer ha Korvens dag och Bondens dag längre fram i vår.

Fritids: Fråga angående Småstjärnorna på fritids.

Hur kommer det sig att denna uppskattade aktivitet inte blivit av i vår?

Det har gått åt väldigt mycket tid och kraft för detta engagemang. Förälder lyfte om man skulle kunna göra fritidsstjärnorna i mindre upplaga?  Rektor tar med sig frågan.

Sofia har anställt en ny förskollärare, Ulrika, som kommer 15 april. Hon kommer bla att arbeta på fritids. Det är svårt att få utbildad fritidspersonal.

Lokaler och skolgård: Buas framtid var här förra gången. Förslag finns från föräldrar att bygga bänkar vid fotbollsplanen för de äldre barnen. Om eleverna tycker att detta är något positivt lägger Sofia in en fråga till serviceförvaltningen kring detta. Lägger vi in frågan via serviceförvaltningen skulle vi eventuellt kunna få bidrag från Buas framtid.

Smashbollstänger är något som är trevligt. Räcken i olika höjder med lite gupp eller liknande vore väldigt bra. Fråga lyftes om en grind kunde flyttas så att cykelställen blir mer tillgängliga. Belysning är också något som kommer behövas. Fasadbelysning skulle kunna vara tänkvärt. Frågan är hur mycket pengar Buas framtid är beredda att bidra med?

Lokalfrågan: Rektor Sofia hade nyligen ett möte med F-klassens föräldrar angående lokaler. Hon har även fått frågor från föräldrar till barn som ska börja F-klassen 2019.

Lokalstrategen har varit ute på skolan och tittat på skolan. Sofia har även framfört frågan till politikerna. Det har börjat hända saker.

Mellanstadiet åker skidor till Åkulla. Denna typ av aktivitet kostar och skolans budget är stram. Frågan kom om man skulle kunna lägga en föräldrapott till aktiviteter (anonym)? Alternativet skulle kunna vara att vi frågar Brygghuset (second hand) om de har möjlighet att skänka pengar till ”extraaktiviteter”. Skulle barnen kunna ställa frågan kring detta? (Och göra en grej som tack.)  Lena Stenberg är kontaktperson på Second hand.

Möte nästa gång: Mån16 april

Vid pennan

Anna Svahn

______________________________________________________

Minnesanteckningar, föräldrasamverkan den 18/9 -17

På föräldramötet pratar vi om närvarotrappan och elevers ledighet.

Fler än 10 dagar beviljas endast vid synnerliga skäl. (Läkarintyg/psykologintyg.)

Läxhjälp:

Varannan vecka kommer läxhjälp erbjudas för åk 4-6. Den blir en timme varannan vecka och leds av skolan lärare. Frågan dök upp om läxhjälp med pensionärer som är rastfaddrar. Sofia ska undersöka detta. Sofia kollar även med fritidspersonalen om de har möjlighet att ha läxhjälpstid.

Nationella proven i åk 6:

Tala-delarna i svenska, matte och engelska kommer att göras efter höstlovet men innan jul. Här får skolan själv bestämma exakt när de olika proven ska ligga. Däremot ligger proven på fasta dagar på våren. Ledighet beviljas inte på nationella prov-dagar till våren.

Skolmaten:

Politikerna bjuder in föräldrar att äta lunch gratis 2/10-13/10. Anmälan ska göras via länken på hemsidan. Självklart får man även äta lunch vid annat tillfälle om man anmäler sig i förväg en gång per år.

Barn och föräldrar tycker det är positivt med maskinen då barnen får trycka glad, ledsen eller mitt emellan-gubbe beroende på hur de tycker maten har smakat. Vi bjuder in Amelie och Louise från köket på föräldrasamverkan till våren. Det finns en app som heter ”skolmaten”. Där kan man kolla vad det blir för mat.

Fantastiskt vilken fin utemiljö föräldrar har fixat med färg och engagemang. Detta tackar skolan för!

Vi diskuterade vidare om hur vi kan påverka den yttre och inre skolmiljön. Magdalena kollar om Buas framtid kan komma nästa föräldrasamverkansmöte.

Gympasalen: Beslut är taget uppifrån kommunen att det ska bli duschbås. Frågan väcktes om det finns en tidsplan? Sofia kollar.

Datum för föräldrasamverkan nästa gång: Måndagen den 13 november kl 18.00.

Vid pennan, Anna Svahn

———————————————————————————————————

Nedan kan du läsa om resultatet från måltidsundersökningen som eleverna fick göra efter samarbete med föräldrasamverkan.

Resultat från måltidsundersökning

 

Föräldrasamverkan 2017-05-15

Närvarande: Sara Forslund, Joanna Lif, Johanna Svahn, Matilda Eriksson, Pernilla Lambertsson, Louise K Fabriciu, Amelie Alsterrot, Monica Dahlström, Monika Odlander, Magdalena Rönnelius, Jonathan Carlsson, Linus Kaspersson, Elvis Holgersson, Alfred Brag, Sofia Andersson och Alexandra Lindberg

Rektor Sofia öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Hon går också igenom dagordningen.
Därefter får alla närvarande presentera sig lite snabbt.

Skolmatsundersökning
Eleverna har fått betygsätta skolmaten i några veckor. Förälder Monikas enkätsammanställning delas ut så att alla kan läsa igenom den.

Eleverna upplever att det är för mycket grytor och gratänger. De uppskattar inte när maten blandas ihop för mycket. De vill gärna kunna identifiera de olika råvarorna. De upplever också att det är lite för dålig variation på maten. De önskar också få mer pasta serverad till den vegetariska maten.

En förälder inflikar att man kanske kan servera en enkel bassoppa med tillbehör vid sidan så att eleverna kan tillsätta de ingredienser de själva tycker om till soppan. Skulle detta vara möjligt?

Eleverna önskar även mer uppskurna grönsaker på salladsbordet att mixa själva och de vill få pastasallad oftare. Framförallt när det serveras soppa. Skulle detta vara möjligt?
Andreas ska se över budgeten men det ser tufft ut. Budgeten för skolmaten reducerades med 10% detta år.
Idag serveras soppa på torsdagar vilket är en långdag i skolan för de flesta. Eleverna önskar flytta soppan till annan dag. Andreas replikerar dock att det inte är möjligt då det är bestämt över hela kommunen att soppa skall serveras på torsdagar.
Att soppan inte ligger på t.ex. fredagar (vilket vissa efterfrågar) förklarar Andreas med att det finns en starkt motiverande baktanke där. Vissa familjer är inte så väl bemedlade så man vill därför ge alla elever en större möjlighet att äta sig ordentligt mätta på fredagar, inför helgen. Därför läggs helst en mer populär och köttbaserad rätt på denna dag.

Fisk – Fisk är en mindre populär rätt ju äldre barnen blir. Louise bekräftar detta genom att berätta att
åk.F-3 brukar äta 4 bläck med fisk medan det bara går åt 2 bläck till åk.4-6.
Generellt kan även sägas att de yngre barnen är mer benägna att smaka på maten medan många av de äldre ratar maten innan de har provat den.

Vegetarisk mat – Barnen har dessutom slutat att uppskatta de vegetariska sopporna som tidigare gått hem och denna skillnad har även uppmärksammats på Väröbackaskolan. Det verkar som om den vegetariska maten har fått en dålig stämpel och klassas som sämre mat även om den håller lika hög kvalitet som kötträtterna. Här önskar man att föräldrarna hjälper till genom att tala positivt om den vegetariska maten och försöka förmå barnen att prova den med öppet sinne.
Varannan vecka serveras hembakat bröd till soppan och man brukar även erbjuda Ankarsmör vilket är ett proteinberikat smör gjort på bl.a. bönor, kryddor och t.ex. soltork tomat som har mixats.
Bönor mixas även ner i sopporna ibland för att göra de mer matiga samt närings- och protein-berikade. Barnen kan vara lite skeptiska till när hela bönor blandas in i maten men brukar dock uppskatta själva smaken när de mixas och ”göms” i maten.
Andreas berättar att de fyra mest populära vegetariska rätterna kommer att serveras oftare.

Matrådet – Denna vecka har åk.6 fått bestämma veckans matsedel och även fått vara med och för-bereda maten i köket. Det har varit väldigt uppskattat av både åk.6 samt av resten av skolans elever
som har tyckt om maten.

 

Nya rätter – Limagårdens köksansvariga, Amelie, berättar att kommunens kockar uppmuntras att dela sina mest populära recept med varandra för att få större variation och fler populära rätter att bjuda på. Förälder Johanna föreslår att man låter en smakpanel bestående av elever provsmaka nya rätter som man vill introducera och chef för Kost & Städ, Andreas, tar med sig denna idé.

Temadagar/veckor – Föräldrarna invänder lite mot temaveckorna då vissa inriktningar inte har uppskattats och då maten har liknat varandra/haft samma bas-smaker varje dag så innebär det att vissa barn äter sämre hela den veckan. T.ex. vid ett afrikanskt tema där nya kryddor introduceras som kanske inte går hem hos barnen. Kan man sprida ut dessa nya spännande rätter lite mer och ha enstaka temadagar istället?

När matsalen hade temadagen Fiskarens Dag (fredagen 12/5) så hade Limagårdens kök panerat 80kg
fisk för hand och stekt upp detta manuellt, på stekbord, vilket tog två timmar. Barnen tyckte denna fisk var extra god och de åt mycket bra den dagen. Av tidsmässiga skäl så är denna rätt inte något man kan upprepa speciellt ofta, dock.
Men både Bondens Dag och Fiskarens Dag är temadagar som ska få återkomma varje läsår.
Man ska också fortsätta med tacos en gång per termin.
Vegetariska biffar efterfrågas men tidsmässigt så det inte möjligt att göra det till samtliga elever men däremot skulle denna rätt kunna erbjudas som ett vegetariskt alternativ när en kötträtt serveras.

Favoriträtter som har utgått från menyn – Barnen lyfter att de bl.a. saknar fiskpinnar och köttbullar
på menyn. Andreas förklarar detta med att den nya policyn säger att maten skall lagas från grunden i
så stor utsträckning som möjligt och bestå av bra råvaror. Kött ska vara svenskproducerat och maten
ska som minst vara 35% ekologisk.
För närvarande ligger denna siffra strax över detta, på 37%.
Tidsmässigt så finns det tyvärr ingen möjlighet att laga egna köttbullar eller fiskpinnar till alla elever.
Hamburgare kan eventuellt komma ifråga dock. Andreas och Amelie återkommer om detta.

Matsvinn – Matsvinnet mäts fortfarande. Idag (15/5) slängde t.ex. eleverna 3,8kg mat.
Runt 3,5kg mat på 260 elever motsvarar ungefär en köttbulle per elev.
Barnen önskar få en bonus om de kan bidra till att svinnet minskar.
Andreas svarar att han ska jämföra siffrorna från i höstas mot de under våren och utifrån det skapa
ett mål för eleverna att arbeta mot för att kunna uppnå en bonus.

Måltidskostnad – Elevrepresentanterna undrar vad kostnaden är för varje måltidsportion och Amelie svarar att det är 20kr. Själva råvarukostnaden är dock bara 11kr.

Variation av matsedeln – Förälder ställer frågan om alla rätter återkommer i samma utsträckning och svaret från Amelie blir ett nej. De har en handfull kockar som roterar med ansvaret för skolmatsedeln och kockarna har stor valfrihet inom de satta huvudramarna. De bestämmer själva vad de vill göra men försöker ta hänsyn till åsikter och önskemål som har kommit dem tillkänna. Olika verksamheter har dock olika favoriter och man försöker så rättvist som möjligt att ta hänsyn till samtliga. Man kan inte heller servera de absoluta topp-rätterna hela tiden då även det kan upplevas som tjatigt.
Man har efterfrågat förslag på populära vegetariska rätter från eleverna men tyvärr fått dålig respons.

Vid förra mötet så efterfrågade eleverna fler pastarätter och de undrar nu om de har fått det.
Amelie upplever att så är fallet men har också uppfattat att eleverna har en tendens att tröttna även på pastarätterna om de får detta för ofta. Det kan alltså också bli för mycket av det goda.

Andreas vill uppmana alla föräldrar att komma och prova maten i skolan. Han känner att det är så pass viktigt att föräldrarna får bilda sig en egen uppfattning om maten att han vill låta föräldrarna äta i skol-matsalen en gång per år, kostnadsfritt. Det är bara att säga till skolmatspersonalen.

Information till övriga föräldrar – Rektor Sofia undrar hur vi ska sprida denna information, som vi avhandlar under mötet, på bästa sätt.
Föräldrarepresentanterna svarar att de mailar ut protokollet till föräldrarna i de respektive klasserna.
Vi lägger även protokollet på skolans hemsida.
Sofia tipsar om att det skulle vara en god idé att även lyfta dessa frågor på föräldramötena för att på
så vis kunna samla in fler åsikter till kommande föräldrasamverkan.

Budgetbesparingen – Föräldrarna lyfter kritik mot Andreas då de upplever att han undanhöll information om budgetbesparingen vid förra mötet. Andreas bemöter detta och förklarar att han absolut kände till den då kommande nedskärningen men då besluten inte var klara vid det tillfället
så kände han inte till omfattningen och hade varken lov till eller kunde berätta något.
Beslutet stod sen inte klart förrän i december 2016.

Stress i matsalen – Elevrepresentanterna tar sen upp att de känner sig stressade i skolmatsalen.
De upplever att den avsatta tiden för att inta måltiderna är för snålt tilltagna. Riktlinjerna är dock
30min för åk.F-1 och 20min för övriga klasser men detta kanske inte alltid tillämpas i praktiken av
olika anledningar. Rektor Sofia ska dock se över det.
Förslag diskuteras om huruvida det skulle vara möjligt att dela upp lunchrasten i två skilda raster.
En rast helt och hållet avsedd för att bara äta lunch och efter någon lektion senare en ny lite längre
rast där barnen kan leka. Sofia tar frågan med sig.

Strykande åtgång – Eleverna berättar vidare att maten har tagit slut vid flera tillfällen när det är dags
för åk.6 att äta. Detta har inträffat när det har varit extra populära rätter. Eleverna har då en tendens
att plocka till sig extra mycket mat men magen blir tyvärr snabbare mätt än ögat och det innebär att
det slängs mer mat än normalt vid dessa tillfällen. Det känns extra tråkigt att slänga mat som eleverna tycker om. Därför kommer eleverna att uppmanas lite extra om att ta mindre portioner och hellre ta påfyllning om de orkar.

Skolgården – Buaskolans skolgård stod överst på turlistan för upprustning men i och med att en ny förskola ska byggas i Bua så ser kommunen att det är mer kostnadseffektivt att rusta upp skolans gård
i samband med denna byggnation. Därför kommer vår skolgård att rustas upp först år 2019.
Rektor Sofia undrar därför om föräldrasamverkan kan tänka sig att anordna en ny aktivitetsdag för föräldrar och elever där man kan hjälpas åt att fräscha upp skolgårdarna med lite målarfärg åtminstone.
Elevrepresentanterna tar med sig denna fråga till elevrådet där de ska fundera över vad de önskar få hjälp med.
Även trivselledarna bör tillfrågas då de kan ha önskemål om målade ytor för olika lekar.
Det föreslås att denna aktivitetsdag förläggs någon gång i slutet av sommarlovet, innan skolan börjar.

Mötet avslutas och ny mötestid bokas – Mötet avrundas och rektor Sofia ger en kort sammanfattning
av vad som har avhandlats under kvällen. Ny tid för möte föreslås den 18 september kl.18-20.
Andreas kommer åter att bjudas in för nästkommande möte därefter.

Provsmakning – Samtliga mötesdeltagare bjuds slutligen på vegetarisk soppa, hembakat bröd med Ankarsmör samt broccolibiffar. Alla tycker att samtliga rätter är fantastiskt goda, inklusive elev-representanterna som också äter med god aptit. De flesta av oss återvänder till buffébordet för påfyllning.
Andreas tar tillfället i akt att återigen inbjuda alla föräldrar att komma till skolan och provsmaka maten en ”helt vanlig vardag” i sällskap av eleverna. Skolmatsalen håller öppet mellan kl.10:30-12:30 varje dag. Två föräldrar nappar genast och bestämmer sig för att besöka skolan nästkommande dag.
Protokoll fört av Alexandra Lindberg
och reviderat av rektor Sofia Andersson.

Föräldrasamverkan 27/2

1. Önskemål om duschar i omklädningsrummet.

Beslut har tagits på barn och utbildningsförvaltningen att det kommer att sättas upp skärmar vid duscharna.

2. Stora skolgården. Vad händer? Vi ligger först i tur i kommunen om ny anpassad skolgård.

3. Toaletter: Går det att ändra lås på toaletterna så de känns tryggare? Elever kan vara oroliga för att gå på toaletten. Det förekommer att barn rycker i dörrar. Lärarna pratar med barnen om detta och håller extra uppsikt vid toaletterna.

4. Läxhjälp och tid på lektionen att ta igen olika uppgifter önskas. Tanken är att erbjuda läxhjälp från höstterminen någon gång per vecka. Lärare kommer att ansvara för läxhjälpen.

5. Vi pratade mycket om att vi föräldrar är ambassadörer i arbetet med våra barn.

Det är viktigt att vi pratar positivt om skolan och visar att vi litar på barnens lärare. Ta upp det direkt med barnens lärare om något inte känns rätt. Risken är annars att barnen upplever otrygghet.

6. Maten

Det är nu två vegetariska rätter istället för en.

Eleverna kommer att få utvärdera matsedeln under några veckor (vecka 13-16).

Föräldrarna sammanställer resultatet och delger chef för kost och städ, personal i köket samt kocken på Limagården. Detta sker på uppföljningsmöte måndagen den 15 maj kl. 18.00.

Vid samma tillfälle sker också uppföljning av föregående möte, där elevrepresentanter från Elevrådet framförde synpunkter och konstruktiva förslag på åtgärder på skolans matsedel.

Lena Lillhage

Anna Svahn

 

 

Föräldrasamverkan 161206

Medverkande:
Åsa 6B, Louise köket, Matilda 5B, Monica 4B, Andreas Täckholm Kost och städ, Amelie Alsterot Limabacka kök, Sofia 4A, Elvis 6A, Alfred 6B, Jonathan 6B, Lena Lillhage rektor 4-6, Sofia Andersson Rektor F-3, Pernilla 2A, Eva Andersson speciallärare

1. Förslag/åsikter från skolans elevråd genom elevrepresentanterna Alfred, Jonathan och Elvis

1. Förslag pastasallad till fisk istället för att serveras till lasagnen.
Svar: Bra förslag. Louise ibland kokas extra pasta till lasagnen då används den till pastasallad.

2. Önskemål ej blandad sallad, Tomat och gurka för sig.
Svar: Mycket vatten i tomater och gurka. Lite näringsvärde. Det är dyr mat och det går åt mycket när det serveras.

Förlag servera gärna ananas, paprika.

Fråga från Andreas: Vad vill eleverna ha för grönsaker? Ta med frågan till skolkamrater.

En grönsallad, morot varje dag + blandade sallader serveras varje dag

Fråga: Serveras varma grönsaker: Ja, det gör det. Ex rostade rödbetor
Pizzasallad går åt även coleslow är populär.

3. Servera gärna mer köttbullar.
Svar: All mat görs från grunden- 11000 portioner i kommunen. 1000 portioner görs i Limabacka 5 kockar Tiden räcker inte till att göra köttbullar.

Inga halvfabrikat.

Köttbullar serveras 3 gånger per år

Sist serverade klimatsmart hönsfärs med libanesiska kryddor.

Gratäng populär

4. Matrester på tallriken
Svar: Ny diskmaskin pågång väntar på ev nybygge av kök när ny förskola byggs. Kostar ca 500000 kr

Viktigt att alla elever tar översta tallriken. Ju fler händer som tar i tallrikarna så ökar smittrisk.

5. Önskemål om nudlar
Svar: Det har vi aldrig haft, förutom som extra rätt. Vi kan prova

6. Önskemål av citronvatten
Svar: Vattencistern tung hantering- tuff arbetsmiljö.

Kannor mer arbete. + att barnen gräver efter citronerna!!

Andreas: Ingen ändring kommer ske

Bosgårdsskolan har haft matvärdar för att få hjälp i köket. Praktikanter?? Fundera på

7. Önskar pålägg? Ost till knäckebröd
Svar: Ekonomisk fråga

Till soppa serveras smörgås med pålägg

Mer sallad och smörgås då äter barnen mindre mat. Maten är mer näringsrik.

Fråga: Tittar någon på om barnen tar mat och smakar?
Ja, ofta men inte varje elev varje dag.

Kost och städ uppdrag servera mat och städa

Tips. Rivna morötter på knäckebröd

8. Kan det serveras korv med bröd någon gång
Svar: Vid utflykter

Bondens dag- kommer i vår igen.

Väröbackas elever fick önska mat en vecka och laga den. 2 elever per dag.
Matrådsvecka även på Buaskolan. Datum är ännu ej bestämt.

9. Önskar fiskpinnar och lax.
Svar: Nej, fiskpinnar är halvfabrikat.

Panerad fisk närmsta man kan komma.

Fråga från Andreas: Var makrillen omtyckt. Ja, det var den. Den kan serveras oftare

Lax serveras en gång per termin. Väldigt dyr.
Laxen lite torr? Annan torsk än den vanliga. Inte så fet.
Förslag: Köket på Bua kan tillreda den. Så blir den inte så torr.

10. Önskemål Kycklingfilé och klyftpotatis oftare.Klyftor godare än helpotatis.
Svar: Kommer så ofta man kan

Följ #limabackakoket på instagram

Tyvärr slängs det mer mat när maten är god!!!

Barnen tar till sig för mycket. Slipper gå en gång till.
Detta kan man jobba med tillsammans

Slänger man mindre kan kost och städ komma med överraskningar
Ex. glass, hamburgare, julmust!
Äppelpaj, Kyckling och klyftpotatis

Spagetti heller än makaroner
Köttfärsen smakar konstigt idag

När det är god mat: säg till. Skicka på Instagram

Pröva utvärdera på maten på anslagstavlan. Glada, sura ledsna gubbar för vad man tycker om maten.

11. Mycket blandat dvs grytor. Barnen vill äta det separat. Varför är det mycket corn i maten?
Svar: Corn serveras inte längre eftersom det är halvfabrikat.

Vegetarisk en gång i veckan. Prövar gärna recept- kom med förslag
Mycket grytor för variationens skull

12. De som är vegetarianer vill ha mindre gratänger. En del elever väljer gärna vegetariskt alternativ.
Svar: Pågår utbildning i vegetarisk matlagning

13. Maten är ibland slut.
Svar: Det kan vi jobba på. Om alla slänger mindre av populär mat då räcker maten.

Köken pratar med varandra varje dag.

2§ Frågor från föräldrar
Julmat hur ser det ut nu?
Köttbullar etc. man får ta hur många man vill.
Vid risgrynsgröt får man endast äta två mackor. En tradition.

Andreas gav mycket beröm till eleverna för att de gav konstruktiv kritik. Inget gnäll.
Andreas lovar kyckling och klyftpotatis om elever minskar svinnet.
Önskan att få smör istället för margarin till knäckebröd.
Det ska serveras flora ett beslut från kommunen.
Smör läggs i maten när den tillreds.

En portion kostar 23 kr ( hälften matkostnad)
Gymnasielev 35 kr

Korv svensk tillverkad. Kött, fisk svensk.
Susanne och Louise gör alla kalla såser

Måltidsblogg nystartad på Varbergs kommun.

Önskas besök till Elevrådet? Diskutera svinnet?

Elev på Bockstensskolan kom med sitt favoritrecept som lagades till i köket.

Ny mötestid: Kommer med protokollet

 

Föräldrasamverkan, minnesanteckningar, den 12/10 -16

Närvarande: Magdalena F-klass, Pernilla åk 2, Pernilla A, Sofia 4A, Jenny G åk 4B, Matilda 5A, Madelene 6A, Åsa 6B.

1. Lena Lillhage berättade att hon har gått ner i arbetstid. Sofia Andersson (tidigare Håstenskolan) tar över hennes arbetsuppgifter i F-klass och åk 1-3. När Lena är borta ansvarar Sofia även för verksamheten bland de äldre eleverna.

2. Ewa Andersson (spec.lärare) har valt att arbeta kvar ytterligare ett år. Detta är vi glada för.

3. Lena visar verksamhetsplanen och berättar om hur vi arbetar med den.

4. Lena och Ewa pratar om språknedsättningar och menar att det är väldigt viktigt att vi sätter fokus på detta på skolan i spec.undervisningen och klasserna framöver. Trine är ytterligare en spec.pedagog som är knuten till skolan.

5. Samtliga lärare arbetar med ÄDK (ämnesdidaktiskt kollegium). Där delger vi varandra lektionsförslag och diskuterar vilka metoder som fungerar bäst.

Personal delger även varandra tips kring hur vi hanterar klasser och barn med svårigheter på bästa sätt tillsammans med elevhälsan.

6. Ny personal på skolan: Sara i F-klass och Linda i 4b.

7. Större klasser med två lärare är att föredra framför mindre klasser med en lärare per klass.

8. Vi har ett flertal lärare från kommunen som kommer och har hemspråk med våra barn.

9. Föräldrar, rektorer, lärare och elever vill ha busshållplats vid Väröbackaskolan. Föräldrasamverkansgruppen kontaktar ansvariga i kommunen. (VD för hallandstrafiken.) Busskort önskas!

10. Väg-gupp önskas utanför skolan. Lena Lillhage säger att det är hamn och gata i Varberg som har hand om detta. Vägföreningen i Bua kan också kontaktas. Även belysningen vid skolan behöver diskuteras.

11. Cykelparkeringen: En fråga kom upp om det går att flytta cykelställ? Vi tar med frågan till Anders Ljungblom. Vi kollar även med elevrådet angående den här frågan. Buaskolans skolgård är prioriterad. Under 2017 ska skolgården göras om.

12. Vi diskuterade maten. Många barn tycker att maten är för blandad. En del barn uppskattar den vegetariska maten, andra gör det inte. Andreas Täckholm och Louise Fabricius kommer bjudas in till skolan för att diskutera maträtter.

13. Vi har fyra värdegrundspedagoger på skolan. Alla barn och vuxna har ansvar att säga till om de ser något. Det är viktigt att ta tag i saker som händer på en gång och göra uppföljningar.

Vid pennan, Anna Svahn

 

Föräldrasamverkan den 5/4 -16

 1. Det finns barn som önskar mer krydda till maten i matsalen. Vi diskuterar med matsalspersonalen om detta.
 1. Önskan om fler bollar till rasterna. Vi tittar över elevernas lekredskap regelbundet.
 1. Lena går igenom verksamhetsplanen. Vi pratade om att skolan har fått en lugnare atmosfär de senaste åren. Givetvis måste man alltid arbeta med exempelvis språkbruket kontinuerligt.
 1. Även 4:or och 5:or kommer att ha ipads nästa läsår. Det är inte klart än om eleverna ska ta med sig dem hem eller inte.
 1. En fråga lyftes om ipad-hälsa. Finns det möjlighet att skolsyster informerar om detta?
 1. En halvtidstjänst ligger ute som rektor på Buaskolan. Lena kommer att gå ner i tjänst från om med höstterminen och därför behövs förstärkning.
 1. Buaskolans skolgård är äntligen prioriterad för att anpassas till fler yngre barn. År 2017 påbörjas arbetet.
 1. Vid frågor angående Tempus (fritids) ska man vända sig till skoladministratören.
 1. Alexandra Lindberg har anställts som ny skoladministratör från och med höstterminen.

Vid pennan, Anna Svahn

 

Föräldrasamverkan, måndagen den 1 februari 2016

 1. Vi pratade om handlingsplanen i händelse av höjd beredskap. Vi har SOS-pärmar i varje klassrum. Vid höjd beredskap har personalen olika uppgifter. Det finns bl.a. en krisgrupp på skolan.
 1. Enkäten ”Kunskap och lärande” i åk 2 och 5 presenterades. Generellt visade den goda resultat för Buaskolan.
 1. Vi pratade om att vi har en ny plan för nyanlända elever. Boende för ensamkommande flyktingbarn öppnar i närheten. Vi vet inte i dagsläget hur många barn vi kommer att ta emot.
 1. Likabehandlingsplanen: En enkät gjordes bland barnen. Vi har även gjort husmodellen där barnen får visa var det sker mest kränkningar. Omklädningsrummen är ett ställe där det kan ske kränkningar. Även toaletter är ställen där barnen kan känna sig otrygga. Vi ser över vad vi kan göra för att öka barnens trygghet.
 1. Det finns ett flertal barn på skolan som spelar GTA. Svärord, mord, våldtäkter och kränkningar förekommer i spelet som har 18-årsgräns. Vi rekommenderar samtliga föräldrar att se till att barnen inte spelar detta spel. Barnen tar lätt efter ord och uttryck.
 1. Utvecklingssamtalen ligger framförallt på kontorstid. Är det svårt att få ihop tid som fungerar är det bra att höra av sig till lärarna för att hitta lämplig tid för samtal.
 1. Vi pratar om parkeringen utanför skolan. De rutor som är avsedda för hämta/lämna skall vara tomma under dagen.
  Funderingar finns om man kan göra om parkeringsrutorna utanför skolan och se över parkeringen för bussar.
 1. Frågan om fler cykelställ lyftes och ska ses över.

Nästa möte är den 5 april!

Vid pennan, Anna Svahn

 

Minnesanteckningar Föräldrasamverkan 15-05-18

Minnesanteckningar från 3 december -14

Minnesanteckningar från 1 oktober -14

Minnesanteckningar Föräldrasamverkan 8 april -14

Minnesanteckningar från 14-02-11

Föräldrasamverkan 5 nov 2013

Anteckningar från mötet 2013-05-28

Föräldrasamverkan 2013-03-12

Anteckningar från mötet 20121120

Anteckningar från mötet 20121009

Anteckningar från mötet 120424 kan ni läsa här.

Anteckningar från mötet 120228 kan ni läsa här.

Anteckningar från mötet 111122 kan ni läsa här.