Övrig personal

Expedition:
Skoladministratör Alexandra Lindberg
alexandra.lindberg@varberg.se
Telefon: 0340-661285

Skolsköterska:
Skolsköterska Eva Andersson
Finns på skolan tisdagar och onsdagar.
Telefon: 073-202 11 42

Kurator:
Lena Gustavsson
Finns på skolan onsdagar och torsdagar.
lena.gustavsson2@varberg.se
Telefon: 072-151 61 04

SYV:
Mattias Wiklund
mattias.wiklund@varberg.se
Telefon: 070-565 85 80

IT:
Keith Fannon
keith.fannon@varberg.se

Skolbibliotekarie:
Helén Wiman
Finns på biblioteket måndagar och onsdagar.
helen.wiman@varberg.se