Elevhälsa

Buaskolans Elevhälsoteam

Skolsköterska Eva Andersson
Arbetar på skolan tisdagar och onsdagar.
Tel. 073-202 11 42

Kurator Lena Gustavsson
Arbetar på skolan onsdagar och torsdagar.
Tel. 0721-51 61 04
lena.gustavsson2@varberg.se

Speciallärare Pernilla Gemrud
0340-66 14 65
pernilla.gemrud@varberg.se

Specialpedagog Anna-Lena Viktorsson Karlsson
0340-66 14 65
anna-lena.viktorsson.karlsson@varberg.se

Specialpedagog Tal och språk, läs och skriv
Team Norr
Pernilla Karlsson
Tel. 0709-96 47 00
pernilla.karlsson3@varberg.se